Licenties & Certificaten

Alle piloten van Drone-z beschikken over de nodige licenties en certificaten om uw project tot een goed einde te brengen

Wetgeving

Een drone is een luchtvaartuig en is dus onderworpen aan luchtvaartwetgeving om de veiligheid van de andere luchtvaartuigen en mensen en voorwerpen op de grond te waarborgen. Naast veiligheid wil het Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van op afstandbestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim ook de privacy van de burger verzekeren.

Hieronder kan u een korte uitleg vinden van de belangrijkste wettelijke voorwaarden:

1. Licentie

Om in België commerciële vluchten met drones te mogen uitvoeren dient men in het bezit te zijn van een Attest Afstandspiloot (Klasse 2) of Bewijs van Bevoegdheid RPA (Klasse 1)

Het ‘Attest Afstandspiloot’ laat u toe enkel vluchten uit te voeren met een verlaagd risico die vallen onder Klasse 2

Het ‘Bewijs van Bevoegdheid’ laat u toe activiteiten uit te voeren met een gemiddeld tot verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld het vliegen in de nabijheid van een obstakel of een groep mensen . Deze activiteiten vallen onder Klasse 1

Het verschil tussen een attest en een bewijs van bevoegdheid situeert zich op het vlak van het gewicht, de hoogte tot waar u met de drone wilt vliegen, het risico en/of de omgeving van de vlucht.

Naast de juiste licentie heeft Drone-z een ‘Toelating 1A’. Dankzij deze toelating kunnen we vluchten uitvoeren waar een uitzondering moet voor verkregen worden bij DGLV (Directoraat Generaal v/d Luchtvaart).

Zoals wettelijk bepaald zijn alle piloten in het bezit van een geldig ‘Medisch Certificaat’.

2. Verzekering

De piloot moet op elk moment de algemene veiligheidsmaatregelen respecteren en in het bezit zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.

Drone-z is in het bezit van een Verzekering BA voor alle drones vermeld in het Operationeel Handboek.

Naast een verzekering zijn al onze drones Geregistreerd bij DGLV en bezitten ze een Certificaat van Overeenstemming.

3. Attesten

Bijkomende attesten en certificaten

Drone Photogrammetry – Noordzee Drones

Sept ’18

https://www.drone-z.be/wp-content/uploads/2019/01/Photogrammetrie_.jpg

© 2019 / drone-z / Design by Radvice